Make your own free website on Tripod.com

LAGU SEKOLAH

        Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Damai sekolah yang indah serta permai tempat

        Kami beramai-ramai belajar supaya pandai

        Bahasa kami sama memperkayakan budaya

        Kami sama membelakan

        Tetap mempertinggi nama sekolah untuk selama-lamanya

        Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Damai sekolah yang indah serta permai tempat

        Kami beramai-ramai belajar supaya pandai


MAY 2004 SMKJD Online.