Make your own free website on Tripod.com

FALSAFAH SEKOLAH
Aspirasi sekolah dan para pendidikan di sekolah ini adalah berhasrat melahirkan anak-anak didik yang seimbang dari segi          intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Cogan kata" Ilmu Sinar Hidup" mengandungi falsafah yang luhur ke arah membentuk insan berilmu dan berakhlak mulia. Para          pendidik sekolah ini faham bahawa

ilmu merupakan penyuluh jalan hidup manusia yang dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Berdasarkan kepada          cogan kata" Ilmu Sinar Hidup",

objektif Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Damai adalah menuju ke arah melahirkan generasi yang

  1.         Bersungguh dalam menimba ilmu pengetahuan.

  2.         Berjiwa besar mencapai kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

  3.         Berakhlak mulia.

  4.         Bersedia mencurahkan bakti dan sumbangan kepada masyarakat dan negara Malaysia.
MAY 2004 SMKJD Online.